Om denne bloggen

Bloggen er satt opp av Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA) for "Veteranskøyta Havblikk". Den er ment å fungere som en logg over arbeid som gjøres på krysseren fra både fartøyvernsenterets- og eiers side. Innlegg og bildemateriale eies av bidragsyterne selv. Bloggen deles inn i innlegg og sider, - innlegg er loggføringer av aktiviteter og danner en kronologisk rekkefølge av arbeidets fremgang, mens sider er statisk informasjon om prosjektet. Opplysninger og tekst på sidene (info) er i all hovedsak fra foreningas hjemmeside.
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar