21. april 2015

Bjelkelag og skandekk

Veteranskøyta Havblikk er tildelt friske midler for 2015, så nå fortsetter arbeidene for fullt fram mot sjøsetting. Bjelkelaget er ferdigstilt, og skandekk lagt på hoveddekk. Rekkestøttene er slettet for montering av lenning og skansekledning. De siste hudplankene er under montering ved kjølen, og videre framover skal skroget slettes og klargjøres for driving.

Her er det klart for å ta fatt på bakken. Riving av skandekk og hakaplank er igang.

Samtlige bjelker blir skiftet på bakken. Det ble også klart at begge bjelkevegerene måtte skiftes ut.

Her ser vi de gamle hullene etter ankerklyss gjennom skroget. Disse var allerede fjernet før det aktuelle tilbakeføringstidspunkt for fartøyet. Mange fiskere fjernet disse da det var et svakt punkt for lekkasjer gjennom dekket. I tillegg ville sjøen sprute opp gjennom klyssene når de gikk i tung motsjø. Etterhvert fikk de fleste kaiplass, og det var ikke så stort behov for å ligge for anker eller i fastfortøyning. Vi ser også at bjelkevegeren og den øvre garneringen er helt avkappet og ikke lenger forbundet med stevnet.

Før ny bjelkeveger legges, må huden på bakken monteres. Peder gjør seg klar for spikring. Dimensjonen på huden i hovedskroget er 58 mm. På bakken er den 50 mm.

Den nye bjelkevegeren blir ført helt fram og forbundet med stevnet. Dimensjonen er 2". De øvre garneringsplankene i bakken er 1,5".

Anthony klinker fast bjelkevegeren.

Øvre hudplank (skandekksplanken) på bakken er i ferd med å komme på plass. Her ser vi tydelig formen planken må ha for å følge skrogformen. Enda måtte den jages (tvinges) betraktelig på høykant.

Rekkestøttene klargjøres for reimene i skandekket. Vi ser delvis gamle fellinger i spantetoppene. Baugbandet lengst til venstre består av 5" plank og forbinder stevnet til bjelkevegerene og skutesider med bolter.

Bjelkelaget er ferdig og fyllstykkene tilpasses mellom rekkestøttene.

Endre bestemmer formen på rekkestøttene på bakken. Her hadde vi bare et par gamle bilder og forholde oss til med hensyn til legg og høyder.

På hovedekk er arbeidet i gang med skandekk. Cederic tilpasser fyllstykker.

Maurizio setter av innerkanten på fyllstykkene etter rekkestøttene. Her må det være en jevn kurve som følger skrogsiden.

Deretter finslettes innerkanten i flukt med rekkestøttene.

Reimene består av to doble emner. Dvs, emnene er rette boks som er splittet der skandekket krummer på det meste. De må deretter steames 3 til 4 timer for å klare å bøye dem på plass. Her er reima lagt og drivreima tvinges på plass. Dimensjonene er 4 x 3" for reim og 4 x 3,5" for drivreim. denne felles en 1/2 tomme ned i bjelkene.

Peder slår reima mot stevnet etterhvert som den tvinges på plass. Legg merke til splitten på den ytre reima som stopper ved den første tvinga.

Her kontrollererer Endre og Jay gamle horisontalknær for gjenbruk. Tykkelsen er 4" og de er saget ut av plank.

Lukekarmen av aluminium er malt opp og montert på plass. Rammen, eller klavellen som vi sier her, er også skiftet i likhet med lukeendebjelker og stikkbjelker. Her er stikkbjelkene boltet direkte i klavellen. Denne lukekarmen er ikke den opprinnelige, men ble utskiftet på 90-tallet. Den er dermed ikke helt i henhold til tidspunkt for tilbakeføringen. Luka har nok samme innvendige mål som tidligere, men er trolig forhøyet og har litt annen utforming og innfesting for luketopp/lemmer. Dette kan imidlertid endres på et senere tidspunkt om ønskelig.

Et annet tegn på at det var gjort utskiftning, var sammenføyning av klavellen ved hjørnene. Her lå de butt i hjørnene, men vi har felt endestykkene inn i sidestykkene i henhold til vanlig praksis.

Propellakselen er trukket for kontroll av denne og hylse. Det er også trukket enkelte kjølbolter for kontroll. Disse var helt i orden. Dimensjonen er 25 mm.

De neste arbeidsoperasjonene er ferdigstillelse av skandekk på bakk, rekker og skrog utvendig.