7. januar 2013

Dugnadshelg

Da stod skraping av hud og garnering på programmet. Dette er for øvrig første dugnaden som foregår etter Havblikk kom inn i hallen på fartøyvernsentret.

Mange av dekksbjelkene er dårlige og må skiftes.
Fra lasterommet og sett bakover mot maskinrommet.
Torfinn og Arne i full gang med skraping av garnering.
Blir mye malingsrester.
Joost kom en tur innom for å sjekke at alt gikk riktig for seg.
Mye dårlig.
Her vil være mye arbeid som skal gjøres fremover.
Det skrapes hud for lettere kunne finne ut tilstanden. Arve, Arne og Ørjan i fullt driv. Legg merke til at Hms er i fokus :)
Mat må man ha. Vi lider ingen nød i hyttene til Foldvik Bryggeferie