18. oktober 2016

Havblikk på ny inn i sliphallen.

Da var på nytt Mkr Havblikk kommet inn i sliphallen hos Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen. I forrige uke kom den gledelige meldingen om at vi gjennom ekstra tildeling av midler hos Riksantikvaren hadde fått 600.000,- kroner for å ferdigstille Havblikk. Totalt har vi siden første tilskudd i 2011 mottatt nærmere 9,3 mill fra Riksantikvaren.
Slik det ser ut nå mangler vi 55.000,- kroner for at prosjektet skal være 100% full finansiert, dette er midler vi håper å drive inn gjennom egne tiltak frem mot nyttår.

Vi har også inne søknad hos stiftelsen Uni. For disse midlene håper vi å kunne gå til anskaffelse av sikkerhetsutstyr slik som flåter, vester, vhf mm.

Vi planlegger ei langhelg med dugnad først i november, da er håpet at foreningen skal kunne gjøre seg ferdig med sin del av restaureringsarbeidet. Da vil vi antageligvis runde magiske 4500 dugnadstimer :)

I sliphallen igjen etter at riksantikvaren har bevilget  midler til ferdigstillelse.