8. januar 2016

Skansekledning og lenning

Mot slutten av 2015 fikk Havblikk-prosjektet tilgang på restmidler fra Riksantikvaren. Dermed kunne vi fortsette arbeidene og valgte å begynne med rekkene. Det nye arbeidsåret startet med temperaturer ned mot 20 minus. Det var dermed en stor fordel å kunne sette endel folk på arbeid inne i hallen.

Høydene på rekkestøttene var tidligere satt av, men vi fant behov for endel justeringer. Deretter ble tappene som skal felles inn i lenningsplanken skåret ut. Tappene er omlag 30 mm høye og tykke, og står ca 30 mm fra ytterkanten av støtta. Her ser vi også avslutningen av skandekket på bakken. Vi har gjort en endring ut fra det som var tidligere utførelse. Hudplanken på bakken er nå trukket akter til første rekkestøtte på hoveddekket. Dette gir en en bedre utførelse for et svakt punkt ved enden av bakkplanken, og er vanlig på mange fartøy. Det blir lettere å drive og holde det tett. Endringene er utført i samråd med Riksantikvaren.

Stevntoppen var tidligere kappet i forbindelse med montert aluminiumsrekke. I tillegg var den noe rufsete i treverket på toppen. Vi har derfor lasket på en ny stevntopp.

Den nye stevntoppen er limt i lasken og boltet med to 12 mm bolter.

Under skansekledninga på rekkestøttene ligger fenderlista. Vi har dimensjonert den til 3 tommer tykkelse og 4 tommer høyde. Under er det ca en tommes åpning mot dekket. På ytterkant legges et listjern på 38 mm.

Mot stevnene er det nødvendig å steame bordene som benyttes til skanskledningen. Dimensjonen er 27 x 75 pløyde bord.

Håvard monterer bord på styrbord side.

Jay legger skansekledninga på babord side. Bordene innfestes med vanlig trådspiker som dores inn og sparkles med linoljekitt.

Bare resten igjen.

Framme på bakken har Endre og Torstein begynt tilpassing av lenningsplanken.

Dimensjonen på lenningsplanken er omlag 75 x 180 mm.
Skjøtestykker, eller kalver, skal forbinde laskene.

Hjemmelaget feste for å tvinge ned lenningsplanken.

De opprinnelige trerekkene skal rekonstrueres på Havblikk. Vi har noen gamle foto og gå ut fra, men det blir gjetninger på enkelte utførelser, dimensjoner etc. Blant annet er vi usikre på utforming av lenning mot stevnet på innerkant, samt stevnhattens utførelse og stagfestet. Toppstaget er i alle fall tydelig innfestet i stevnhatten.

Det er rimelig å anta at lenningene er forbundet og innfestet via beslagene til stevnruller og stevnhatt. Innfestingen til forstaget kan også ha vært en del av denne stålkonstruksjonen. Det lå ikke svinerygger på lenningen til Havblikk. Stevnet blir dermed kappet omtrent 20-25 cm over lenningen.