28. november 2016

Dugnad 25 - 27 November 2016.

På nytt var det tid for litt dugnadsarbeid. Denne gangen var det maling av plater i lugar som hadde hovedfokus. Dette for at det skulle være klart for Håvard og co til å begynne å liste rundt platene.
Det ble også malt innvendig i rorhus, samt at egnerhuset også ble ferdig smurt.

All honnør til Dag Vidar Jensen som på kort varsel stilte opp noen timer på lørdagen da mange i foreningen var opptatt med jobb og familie. Slike støttespillere er uunværlig for en liten forening som oss.
Jensen svinger maler rullen.
Godt humør er viktig på dugnad. Det må også rapporteres hjem mellom slagene.
Stort sett alle platene er kommet på, og vi har her begynt å smøre primer på.
Det går fremover.Skap og køye styrbord side.


I lugarkappen. Her kommer flotte lister i alle skjøter og overganger.Ikke alle platene var tilpasset og montert. Her er karmen til lugardøren også malt.
Egnerhuset ferdig, ble nydelig flott.Detaljer.Maskinroms nedgangen fikk seg også et strøk med hvitmaling.

Del av maskinroms nedgangen..


Platene som mangler i lugaren fikk seg også noen strøk.


16. november 2016

Flere detaljer faller på plass

Mange komponenter og detaljer faller på plass i sluttfasen av et prosjekt som Havblikk. Det blir mange økter der det enorme fotomaterialet finstuderes. Det er utrolig hvor mange nye ting som avdekkes etterhvert og kan leses ut av fotografier avhengig av hvilke problemstillinger du til enhver tid søker løst.

Egnerhuset er så godt som ferdigstilt.

Vi hadde ikke så mye å gå på av dokumentasjon ved rekonstruksjonen av egnerhuset, og vi har måttet ta noen valg på utførelse som vi mener kan være sannsynlige. Troa eller dekket er lagt med pløyde bord uten belegg. Dette kan vi se på et gammelt foto. Avslutningen i ytterkant var mer usikker, men vi mener å se en ramme rundt dekket. Til dette har vi benyttet 75 mm flatstål. Tidligere lå lettbåten på egnerhuset og en solid ramme vil beskytte ytterkantene av dekket. Vi har valgt å ha en 1/2 tommes kant over dekk som sklisikring. Så gjenstår å finne en praktisk løsning for avrenning.

Avslutning mot styrhus og styrhusdøra var også usikker. At konstruksjonen var endret en gang på 1980-tallet  med aluminium etter ca 25 år kan vel tyde på at løsningene ikke har vært optimale. Her er det lagt lister lagt i kittvelling på overkant dekk.

Som beskyttelse av endene har vi lagt listjern etter modell av egnerhuset på M/K Fuglø

Vi har også hatt dugnadsgjengen fra Andøya på besøk. I hovedsak har de utført overflatebehandling, blant annet har styrhusfronten og vinduene fåt et nytt strøk. Foto: Veteranskøyta Havblikk

Skyvevindukonstruksjonen er nå ferdiglistet innvendig og utvendig. Vinduene løftes og står i messingbeslag som skal låse og holde tett i underkant. Det er likevel langt fra en helt tett løsning og råteskader oppstår ofte i rammeverket lenger ned i styrhusfronten.

Innvendige lister er utformet slik at de kniper i overkant når vinduet er løftet på beslaget i lukket stilling.

En annen artig detalj vi ikke har sett før på tidligere prosjekter, er rekkesepter for bomskjøtene til mesanen. Disse var fjernet tilligere, og vi har ikke noe sikker kunnskap om utførelsen. Her har Stein-Even fyrt essa for å rekonstruere disse riggdetaljene.

På dette fotoet som trolig er tatt som nybygg, ser vi rekkesepterene med bomskjøte. Vi har valgt å utføre dem i 25 mm rundstål.

Her har Stein begynt å dore ut hull for innfesting av skjøtet.

Prøvetilpasning på rekka. For å få tilstrekkelig støtte, antar vi at de har vært festet i rekkestøtte. Nedre del av septeret er smidd flatere for å ligge an mot støtta. Dermed må hullet være noe større gjennom lenningen. Dette er kompensert med en påsveist foring i gjennomføringen.

Slik ble resultatet. Vi synes det er rett så lekkert.

Stein sluttfører også hydraulikken ombord. Her er hydraulikkpumpa til styringa montert. Det blir ganske så pent og oversiktlig i maskinrommet.

Hydraulikktanken for garnpillet er også kommet på plass.

På dekket prøves hendelen som er flyttet over på babord side.

I lugaren jobber flere mann oppå hverandre da det er få andre oppgaver til trearbeiderne fortiden. Håvard leder gjenoppbyggingen.

Anthony kler nedgangskappa med underpanel.

Underpanelen blir kledd med huntonittplater som males.

Benker, skuffer og skap gjenbrukes i stor grad. Foto: Veteranskøyta Havblikk

4. november 2016

Lys i horisonten

Selv om det går mot mørketid lysner det for Havblikkprosjektet. Det jobbes for fullt for å få henne hjem til jul. Nå gjelder det å fullføre de tekniske systemene, egnerhus og innredningen i lugaren. Kronen på verket blir å reise den rekonstruerte riggen når hun for andre gang går ut av sliphallen.

Den største jobben i denne siste økta er gjenoppbygging av lugaren. Her systematiserer Gunnar snitt fra fotogrammetrimodellen av lugaren til plansjer. Han har lagt på referanselinjer som gir mulighet å måle avstand og høyder fra faste eksisterende punkter som dørk og skott. Det jobbes imidlertid videre med systemer og hjelpemidler slik at båtbyggerene kan bruke 3D-modellen på plassen ombord og kommunisere både med fotoarkivet, prosjektleder og konsulenter via nett uten å måtte springe opp og ned av båten. Dette blir det første prosjektet vi får testet ut gjenoppbygging av innredninger ved hjelp av 3D-modeller.

Det er Håvard som leder innredningsjobben, men her er det Ole som legger underpaneler. Utgangspunktet er 16 x 85 mm pløyde bord. I skutesidene er den imidlertid dimensjonert ned til 12 mm for å kunne bøyes tilstrekkelig. Skott og himling skal deretter kles med malte trefiberplater. På innredninger er det også delvis belagt med respatexplater.

Lufting av skrogkonstruksjonen er ofte en utfordring i lugardelen. På Havblikk er det svanehalser over dekk og det blir åpninger mellom stikkbjelkene ut mot nedgangskappa.

Her ser vi at det blir tett mellom himling og skutesider.

Lektene for kledninga antyder hvor benkene kommer.

Snart er det ferdig kledd og klart for å begynne på innredninger.

Her ser vi hvordan oppbygging av innredningen blir. Her babord side mot rommet. Det er gilde farger!

Styrbord mot rom.

Fram mot skarpen. God gammal 60-talls stil. Moderne glatte flater i sin tid.

På dekk arbeides det med egnerhuset. Anthony monterer spikerslag på vinkeljernkonstruksjonen. Vi hadde ikke så mye dokumentasjon å gå på her, men gamle bilder viser et enkelt egnerhus som er åpent i begge ender.

Anthony har hjelp av vår ny mann Dan, også brite. Nå leder engelskmennene nasjons og distrikts overtaket blant arbeidstokken ved fartøyvernsenteret. Gratangsværingene er oppe på delt andreplass igjen, med vår nye mann Arild på mekanisk.

Vi har valgt å legge pløyde bord på egnerhuset. Dimensjon 20 x 90 mm.

Et gammelt bilde viser at det ligger bord uten tekke på taket av egnerhuset, slik mange sjarkdekk er lagt. Vi legger 30 x 110 mm pløyde bord. Vi slår de sammen med en kittvelling i not og fjær. Rundt ytterkantene blir det lagt flatjern som det legges en enkelt drevtråd mot..

Peder fortsetter med el-komponenter. Her er lyskasteren kommet på plass. Type NOACK HS 260.

Innvendig er det skikkelige brytere og kompasslyset er montert.

Stein-Even sørger for at hydraulikkenpumpa til styremaskinen blir klar.

Hydraulikkoljetanken har fått en puss.

Det samme gjelder tanken for hydraulikken til spillet som venter på montering.

I motorrommet faller dørkplatene på plass rundt den nyoverhalte Volvoen.