23. august 2013

Dugnadsuke 12 - 16 August 2013

Mandag 12 august var vi igjen i Hellarbogen for å jobbe ombord i Mk Havblikk. Denne gangen skulle vi fortsette riving av utstyr på dekk, rekker, maskinrom etc. Totalt var vi 11 stk fra foreningen som kunne stille opp denne uka, noe som igjen gjorde at vi fikk gjort alt Fartøyvernsentret hadde planlagt. Det ble på forhånd klart at vi skulle ha Straumnes og Flid 1 som base og overnattingsplass, noe som for øvrig fungerte veldig bra for oss. I og med at vår faste prosjektleder fra Nnfa Joost Koelman var på ferie ble det avtalt at Ivar Sørlie skulle være vår kontaktperson denne uka.

Uka ble avsluttet med at vi også i år var med på Foldvikmarkedet, og vi vil takke både Nnfa, Gratangen Kystlag og ikke minst folket i Gratangen for måten man blir tatt i mot på når man er i Gratangen. Vi kjem garantert tilbake!!!

Bildet tatt fra rommet og bakover mot maskinen.
Kjetil demonterer hydraulikk i rommet
Under uken var vi også med på dugnad og satte ut fembøringen Grytir
Her blir det servert pølser i brunsaus om bord i Straumnes. Maten må være på stell, noe vi også bærer preg av :)
Ingar har oppe styremaskinen på hekken.
Rimelig reint på dekket.
Hekken.
Heilt nedrigget.
I rommet.
Fjerning av ballast over kjølsvin.
Fullt på dekk.
Mye skal opp.
Her ligger Havblikk heilt nedrigget.
Lugarkappa heises på land.
Akter med styremaskinen.
Det ble snart fullt på dekket.
I full gang mandags morgen.
Mk Straumnes.
Nnfa.