13. juli 2012

Slippsett juni 2012

18. juni - 13. juli 2012 hadde vi ved Nordnorsk Fartøyvernsenter Havblikk på slipp for midlertidig tetting og befaring. Tilstanden er veldig dårlig - noe bildene viser.

Havblikk på slippen.

Mye maur og markangrep.

Stevnen er angrepet.

Loddbåten er nesten oppspist.

Oppmåling av dekk til kalkulasjon.

Nedslipt hud.

Maur og markangrepene er meget omfattende.

Foreløpig tetting av skadene. Her er sement brukt.

Tetting ved hjelp av plate.

Tetting ved hjelp av Tec7.

Sement og boter om en annen.

Måling og merking i forbindelse med kalkulasjon og dokumentasjon.

Gresset gror.

Råte både her og der.

Styrhusveggen.

Lasterommet vitner om mye fukt. Dette blir et omfattende prosjekt.