11. desember 2014

Førjulsrapport på skroget

Etter sommerens innsats var det opphold igjen på Havblikk. Vi prioriterte annet arbeid utendørs. Seinhøstes var det imidlertid klart for å sette på et arbeidslag igjen. Arbeidet i år går hovedsakelig ut på å skifte ut dårlig hudplank og gjøre småreparasjoner i spantetømmer. Arbeidslaget består i første rekke av Håvard og engelskmennene Tim og Anthony.


Pieter stikker ut fasongen på planken under kvitrekka.

Tim og Anthony produserer hudplank.

Full fart ut av steamkassa. 1 time i steamen pr. tomme tykkelse på planken. Her er den 2 1/2".

Planken festes først mot stevnet.

Så bøyes og festes det fortløpende. Håvard holder kontroll ved enden.

Planken holdes på plass med tvinger.

Det stemples godt opp mot forrige plank og mot spant før det spikres.

Her slår Håvard inn en fyllplank på babord side.

Bak kjølesløyfene kan det være litt dårlig tilgang for vedlikehold, og det var da også angrep av pælekreps.

Sløyfa ble demontert for å skifte hudeplanken. Her er klammer og kombiskruer som holder sløyfa på plass.

Det viste seg å være tæringskade rundt skroggjennomføringa til sløyfa.

Håvard er igang med utbedring av skadet tømmer. Tilgangen var grei i det tomme maskinrommet.

Utskiftet tømmer fra utsiden.

Noen hudplanker berger vi med spunser der pælekrepsen har herjet.

Naglinga av skroget er godt igang. Naglene produseres i 8-kant med en liten kon. Naglehullet er 28 mm. Naglen låses av med kile innvendig og pyramideformet eikedøytel utvendig.

Skroget nærmer seg ferdig bordet. Det er bare kjølplankene og plankene på bakken som gjenstår.Babord side pr. desember.