5. august 2014

Stevn, rekkestøtter og påbegynt oppbording

Arbeidene på Havblikk har vært i god gjenge siden tidlig i sommer. Prosjektet har som flere andre lidd under omprioriteringer av arbeidsstokken i vinter, for å få ferdigstilt andre fartøy. Det var også nødvendig å avvente til vi fikk inn mer material, bl.a. til stevnet. I sommer har vi hatt god hjelp av innleid nederlandsk arbeidskraft for å ta igjen noe av forsinkelsene.

Eierene har fått aksept fra Riksantikvaren for å føre Havblikk tilbake slik den var omkring 1980 med master av tre, den opprinnelige rekka og kledning på styrhusfronten. Da er det viktig med dokumentasjon og eierene har skaffet tilveie endel eldre foto som er avgjørende for å kunne gjenskape de opprinnelige utførelsene så nøyaktig som mulig.

Rekonstruksjonen startet med demontering av stevn. En skade på stevnet ble utbedret i 1988, og stevntopp, rekkestøtter og skansekledning ble erstattet med aluminium. Under aluminiumen på stevnet lå det som må være norgesrekord i bruk av ukjent kleberig fyll- og tetningsmasse.

Hud som skal skiftes ble kappet og forøvrig ble spiker i hudplank trukket før det gamle stevnet ble dratt opp med traverskrana.

Ferdig demontert stevn. Denne blir benyttet som mal ved produksjon av den nye.

Her ser vi tydelig vaternaglen som skal sørge for tetting i skjøten mellom stevne og lot.

I slutten av juni fikk vi inn nederlenderen Peter på noen måneders sommerengasjement. Han driver eget båtreparasjonsfirma i Nederland, og har tidligere vært engasjert på Brottsjøprosjektet. En dyktig kar som takler overgangen til nordnorske fartøy på en utmerket måte.

Her er Peter godt igang med tilpassing av rekkestøttene på styrbord side.

Den nye stevnen er i ferd med å felle på plass.

Restene av de gamle rekkestøttene under dekk samt gamle foto hjelper oss å gjenskape formen på rekka. Noe usikkerhet vil det alltids være og resultatet avhenger av form og linjesans til båtbyggeren.

Samtlige rekkestøtter er kommet på plass.

Peter har fått ytterligere to nederlendere på arbeidslaget, og de er også godt igang med oppbording av skroget.

Ny innerstevn er lagt ned et stykke under dekksnivå.

Peter jobber med å få riktig utfall på rekkestøttene.

Utsnitt av gammelt foto som viser rekka fram mot stevnet. Disse bildene forteller også mange detaljer om rigg og utrustning på Havblikk i aktuelle periode.

Høyden på den gamle lenningen på hovedekket vet vi utfra eksisterende spor på fartøyet. Ut fra bildet kan vi beregne høyden sånn noen lunde på rekka oppe på bakken.